Onderhoud

Veiligheid

Veiligheid is belangrijk
Onderstaand kunt u lezen wat wij doen/gaan doen om de veiligheid binnen ons Gemeenschapshuis te borgen.
* Bestikkering brandblusser kleine zaal
* Al onze gordijnen hebben een brandwerende behandeling gehad
* Onze achterdeur is vervangen met een nieuwe panieksluiting en betere toegankelijkheid rollator/rolstoel
* Nieuwe accu’s noodverlichting
* Jaarlijkse inspectie blusmiddelen
* Ontruimingsplan

Heb je na het lezen van het bovenstaande nog vragen, neem dan contact op met een van de bestuursleden.