Kroniek

Kroniek gemeenschapshuis Nieuwstadt.

Op 4 december 1972 werd het Stichtingsbestuur Gemeenschapshuis Nieuwstadt in het leven geroepen met als doel in Nieuwstadt een gemeenschapsaccommodatie te creëren.

Vertegenwoordigers van gemeente, kerkbestuur en maatschappelijke instanties bemanden deze stichting.

Op 16 juli 1973 werd de voormalige meisjesschool aan de Millenerstraat (eigendom van de kerk) in erfpacht verkregen van het kerkbestuur van de parochie H. Johannes de Doper te Nieuwstadt.

Na een grondige verbouwing werd het Gemeenschapshuis officieel geopend op 12 oktober 1974.

De woning die deel uitmaakte van het complex (voormalig klooster) werd verhuurd aan de eerste beheerder, de heer Jan Peeters uit Nieuwstadt.

Een ruimte, specifiek ingericht voor de jeugd moest het voormalige patronaatsgebouw vervangen.Tevens werd per 1 oktober 1975 de Bibliotheek in het gemeenschapshuis ondergebracht.

Als per 31 december 1981 de gemeente Nieuwstadt ophoudt te bestaan als zelfstandige gemeente, komt het Gemeenschapshuis mede onder de verantwoordelijkheid van de nieuwe gemeente Susteren te vallen.

Per 1 oktober 1982 wordt de beheerder Jan Peeters opgevolgd door Truus Stelten-Wauben en het beheerdersechtpaar betrekt dan ook de bovenwoning in het Gemeenschapshuis.

Per 15 mei 1984 neemt de Heemkundevereniging een permanente ruimte in beheer (de voormalige gang).

Alvorens het Gemeenschapshuis haar tienjarig bestaan gaat vieren vindt er eerst nog een verbouwing plaats, waarbij een nieuwe keuken wordt gerealiseerd. Ook krijgt de bar in de café een andere plek en wordt er een wedstrijdbiljart geïnstalleerd. De jeugdruimte krijgt een multifunctionele toepassing en wordt kleine zaal. Op grond van deze wijzigingen wordt het Gemeenschapshuis heropend op 20 oktober 1984 en tevens wordt dan het 10 jarig bestaan gevierd.

Op 25 november 1993 wordt de erfpachtovereenkomst met de kerk, die voor 10 jaar was aangegaan met 20 jarig verlengd.

Dankzij steun van bierbrouwer Brand, Juliana Welzijnsfonds en de gemeente kan de grote zaal qua oppervlakte verdubbeld worden en opnieuw worden ingericht. Deze fraai vergrote zaal wordt 15 oktober 1994 geopend.

Op 26 februari 1996 wordt van de gemeente Susteren een vergunning ontvangen om een buitenberging te realiseren naast de grote zaal. Hierdoor werd ook voorzien in de steeds toenemende vraag naar bergruimte van de gebruikers.

Op 10 oktober 1999 wordt het 25 jarig bestaansfeest gevierd. Na bijna 25 jaar voorzitter te zijn geweest van het Stichtingsbestuur wordt Jan Kerkhof opgevolgd door Hub Meuwissen, de huidige voorzitter. Bij de realisatie van het gemeenschapshuis begin jaren 70 was Burgemeester Corten enkele jaren voorzitter.

Naast verenigingen als Harmonie, zangkoren, Auvermankes, Drumband, Biljartclub en de Accordeonvereniging vind in 2000 ook de Bridgeclub haar vaste plaats in het Gemeenschapshuis.

In 2001 wordt het café gerenoveerd en voorzien van een duurzame stenen vloer en op 1 januari 2002 werd heel Nederland geconfronteerd met de overgang van de gulden naar de Euro. Er werd gewikt en gewogen of we de prijs van fl. 2,10 in de nieuwe valuta konden vaststellen op € 1,= per consumptie.

In 2002 werd de bibliotheekruimte grondig gerenoveerd en werd de Heemkunde ruimte geïntegreerd met deze ruimte.

Op 1 januari 2003 ging de gemeente Susteren op in de nieuwe gemeente Echt-Susteren, maar Nieuwstadt bleef Nieuwstadt. Het jaar 2005 was financieel wezenlijk, aangezien in dat jaar de subsidierelatie met de gemeente Echt-Susteren werd verbroken via een afkoopsom en vanaf dat moment kon het Stichtingsbestuur geen beroep meer doen op de gemeente voor eventuele exploitatie tekorten. Voor noodzakelijke investeringen was de gemeente nog steeds bereid een rol te spelen. Ook de bestuurlijke invloed van de gemeente op het beleid van het Stichtingsbestuur kwam hierdoor te vervallen.

Op 20 januari 2006 werd de jeugdruimte (buitenzaal) heropend nadat deze grondig gerenoveerd was. Ook werd de kleine zaal van nieuw meubilair voorzien.

In dat zelfde jaar werd het Gemeenschapshuis voorzien van kelderbier. In plaats van gesjouw met vaten worden nu op gezette tijden 2 grote tanks van elk 1000 liter gevuld met koel, helder Brand bier.

Na bijna 25 jaar de scepter te hebben gezwaaid nam Truus Stelten-Wauben afscheid als beheerster, om na een korte periode met André Niessen als beheerder uiteindelijk door Nicole Scheffers-Vencken te worden opgevolgd op 1 november 2006.

Een gedenkwaardig moment is ook 1 juli 2008 als het rookverbod in cafés van kracht wordt. Het Gemeenschapshuis wordt rookvrij en voor de notoire rokers wordt een overkapte ruimte gerealiseerd tussen de buitenzaal en de grote zaal.

Op 1 augustus 2012 legt Nicole Scheffers, na ruim 5 jaar, haar functie als beheerster neer en wordt ze opgevolgd door Diana Persoon-Brand .

Haar beheerstersschap start pittig, aangezien het Gemeenschapshuis in de daaropvolgende periode een ingrijpende verbouwing ondergaat: verbetering isolatie, nieuwe daken, nieuwe keuken, plafond grote zaal, toiletgroepen vernieuwd, nieuwe verwarmingsinstallatie. Dankzij financiële steun van gemeente en provincie werd deze klus in een jaar tijd gerealiseerd.

Door deze vernieuwing voldoet het Gemeenschapshuis aan alle hedendaagse eisen met betrekking tot comfort, hygiëne en veiligheid.

Tegenvaller in deze periode was, dat we de bibliotheek als huurder zagen vertrekken. We moesten op zoek naar een nieuwe huurder. Dit lukte door Actief! Fysio bereid te vinden om de betreffende ruimte te gaan exploiteren. Door het gemeenschappelijk gebruik met de bibliotheek verloor de heemkundevereniging hierdoor hoor permanente ruimte.

Op 31 december 2013 sloot de bibliotheek haar deuren en op 1 mei 2014 startte Actief!Fysio haar activiteiten.

In oktober 2014 werden alle bouwactiviteiten afgesloten en in November werd de heropening groots gevierd, met een festijn voor alle Nieuwstadtse inwoners.

Tevens werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook 6 jubilarissen te huldigen waarvan er 5 reeds 40 jaar hun diensten op vrijwillige basis aanbieden aan de Stichting en 1 persoon 25 jaar.

In het Gemeenschapshuis is een klus club actief, die er zorg voor draagt dat de onderhoudstoestand van het Gemeenschapshuis in optima forma blijft.

Het gemeenschapshuis is uitermate geschikt voor het houden van feesten en partijen, maar daarnaast is het ook een geëigende locatie voor het houden van vergaderingen, presentaties en voorstellingen.

Tijdens de openingsuren kan men ook het gezellige café binnenlopen om bij genot van een drankje te kletsen en lol te maken met andere bezoekers.

Diverse verenigingen organiseren hun wekelijkse activiteiten in het Gemeenschapshuis in de vorm van repetities, bijeenkomsten, presentaties etc.

De verenigingen die momenteel wekelijks hun vaste plaats in het gemeenschapshuis hebben gevonden zijn o.a.: Harmonie en drumband Les Amis Réunis, stichting Tiba, Het Gemengd Kerkelijk Zangkoor, Jeugd-vereniging de Auvermänkes, de Bridge-club, vrouwenvereniging Zij Actief.

Daarnaast vervult het gemeenschapshuis ook een steeds belangrijker functie in het sociale domein met activiteiten als wijksteunpunt, huis-kamerproject, dagbestedingsprojecten. Het Gemeenschapshuis biedt daarnaast gelegenheid tot meer bewegen voor ouderen (MBvO).

Het Gemeenschapshuis staat daarom met recht ‘midde in de samelaeving’.